ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම / Being true followers, not believers

 

Pastor Nihal Wickramaratne – Sunday Service Sermon  “Being true followers, not believers” 07th April 2013 – Apostolic Church, Mahara, Sri Lanka

දේවගැති නිහාල් වික්‍රමරත්න විසින් 2013 අප්‍රේල් 07 වන ඉරු දින මහර, අපෝස්තලික දේවස්ථානයේදී “ඇදහිලිවන්තයෙකු නොවී සැබෑ අනුගාමිකයින් වීම” යන තේමාව ඔස්සේ කරන ලද දේශනාව.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s